Vemag Polska

Kontakt

* Wymagane
* Wymagane
* Wymagane
* Wymagane
Captcha Code

Mapa dojazdowa

mapa_dojazdowa.png

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych będzie VEMAG Polska Sp. z o.o. 
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: Adres:
  ul. Szyszkowa 20,02-285 Warszawa
  e-mail: info@vemag.pl
  tel.: +48 22 867 56 59
 3. Państwadane osobowe będą przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), lub podczas rozmowy telefonicznej, jak i w siedzibie Administratora lub innym miejscu, w tym w szczególności zadawane przez osoby zainteresowane usługami/produktami Administratora;
  2. monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi Klienta;
  3. podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora 
 4. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji usługi/wykonania umowy, jak i w celu wypełnienia obowiązków prawnych, czy prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jeżeli na skutek udzielenia informacji handlowej dojdzie do zawarcia umowy/ zlecenia realizacji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w ww. celach zostały określone w Polityce prywatności.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane dostawcom usług IT działającym na rzeczAdministratora oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania.
 6. Państwadane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi, a w przypadku realizacji usługi na skutek udzielonej odpowiedzi przez czas jej realizacji oraz wynikający z tego faktu okres przedawnienia roszczeń. 
 7. Jako że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługiwać będzie Państwuprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługiwać Państwu będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że doszło do naruszenia przez Administratora danych osobowych.