Vemag Polska

NASTRZYKIWARKA FOMACO SERIA M2

Model ten został zaprojektowany i wykonany zgodnie ze standardami zachowania higieny podczas produkcji oraz jest wygodny do mycia. Oferuje szerokie możliwości nastrzykiwania różnych surowców w zależności od wybranej szerokości przenośnika. Intuicyjne sterowanie ciśnienia pompy oraz prędkości posuwu wraz ze stałą kontrolą temperatury solanki umożliwia precyzyjną i zoptymalizowaną produkcję.

IDEALNY DOKŁADNY NASTRZYK - MINIMALNA STRATA SOLANKI

Model M2 dzięki stopom dociskowym aktywuje niezależnie zawory głowicy igłowej, nastrzyk wykonywany jest tylko wtedy, kiedy igły znajdują się w produkcie. Pozwala to na duże oszczędności solanki oraz wysoki stopień precyzji nastrzyku.  

MAKSYMALNA KONTROLA PODCZAS NASTRZYKU

Stopy dociskające produkt podzielone są na kilka części, które podążają za konturem produktu i zapobiegają przesuwaniu się produktów podczas wyciągania igły. Uzyskuję się także ujednolicony obraz nakłuć, a każde miejsce danego elementu nastrzykiwany jest tylko raz.  

RÓWNOMIERNA DYSTRYBUCJA SOLANKI

Wysokowydajna pompa odśrodkowa zapewnia stałe i ujednolicone ciśnienie solanki niezależnie od rozmiaru produktu i ilości igieł. 

WYSOKA DROŻNOŚĆ IGIEŁ 

Standardowy model M2 wyposażony jest w filtr F-80.  Jednak maszynę można doposażyć w samo oczyszczający się filtr FM80, który usuwa wszystkie zanieczyszczenia solanki, co zapobiega zatykaniu się otworów w igłach i umożliwia równomierną dystrybucję solanki, co ma wpływ na wysoką jakość produktu.