Vemag Polska

NASTRZYKIWARKA FOMACO SERIA M3

Model M3 oferowany jest w czterech różnych szerokościach taśmy, z różną liczbą skonfigurowanych głowic, co umożliwia stworzenie maszyny dla każdego klienta z uwzględnieniem jego potrzeb.  Modułowa budowa, intuicyjne sterowanie oraz wysokie standardy konstrukcyjne wszystkich komponentów i podzespołów umożliwiają łatwą obsługę maszyny oraz gwarantują bezpieczeństwo i wysoką efektywność produkcji.

CAŁKOWITA  KONTROLA PROCESU NASTRZYKU

Serwonapędy każdego z mostów dają pełną kontrolę na głowicy igłowej. Pozwalają określić wysokość na jaką podnosi się most dla każdego produktu, wysokość na którą się opuszcza oraz prędkość z jaką się porusza. Wszystkie te parametry można przypisać do danego asortymentu i zapisać w postaci programu w sterowniku dotykowym
 

NIEZAWODNOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH PRODUKCYJNYCH

Seria M3 to maszyny najwyższej jakości, które zostały starannie przetestowane w trudnych i wymagających warunkach przemysłowych. 
Konstrukcja „box in box” skutecznie chroni elementy elektryczne, zapobiegając przed działaniem wody, wilgoci oraz soli.
 

ZOPTYMALIZOWANY PRZEPŁYW SOLANKI

Fomaco ciągle udoskonala i rozszerza zastosowanie swoich maszyn. Najnowocześniejsze systemy pomp oraz przebiegu solanki do igieł wyeliminowały strefy martwego i wolnego przepływu, co zapewnia stałe ciśnienie i precyzyjny nastrzyk. Rezultatem tego jest ujednolicona dystrybucja solanki, niezależnie od typu produktu, rozmiaru i liczby igieł.
 

INTELIGENTNE OPROGRAMOWANIE 

W celu osiągnięcia prostego i nieskomplikowanego procesu produkcyjnego, maszyny serii M3 wyposażone są w zaawansowane, ale proste i intuicyjne oprogramowanie sterownika. Zdalne zarządzanie maszyną (RDM) pozwala na wykrycie ewentualnych błędów pracy i aktualizację sterowania bezpośrednio z siedziby firmy Fomaco w Danii. Pozwala to na oszczędność czasu podczas produkcji i minimalizuje możliwe przestoje. Ponadto, dzięki możliwości zaprogramowania nieograniczonej ilości programów produkcyjnych, wiele czynności rutynowych jest wykonywanych automatycznie:

  • Automatyczne smarowanie 
  • Automatyczne monitorowanie temperatury solanki
  • Automatyczna kontrola minimalnego ciśnienia solanki
  • Automatyczne wykrywanie błędów pracy maszyny
  • Automatyczne mycie głowicy igłowej i układu solanki


Wszystkie czynności maszyny sterowane są z panelu dotykowego na ruchomym ramieniu, co umożliwia obsługę maszyny z różnych pozycji. Dane, takie jak temperatura i poziom solanki są przekazywane z filtrów stojących przy maszynie oraz zbiorników solanki Fomaco. Opcjonalny system kontroli wagi IWC stale monitoruje wysokość nastrzyku i koryguje ustawienia w przypadku wystąpienia odchyleń.

Konfiguracja osprzętu w modelu M3

W celu uzyskania optymalnego produktu maszyna jest konfigurowana w poniższych opcjach:

Z głowicą igłową MP14: 

glowica-mp14.png

Głowica MP14 w maszynach serii M3 jest najbardziej wszechstronna: unoszenie mostu w zakresie 0-240 mm, wysokość produktu do 200 mm, przeznaczona dla mięsa z kością i bez kości. 
Kontrola stóp dociskowych – z poziomu sterownika dotykowego, operator może dostosować siłę docisku stóp dla każdego wyrobu. Oddzielnie dla ruchu mostu w górę oraz dla ruchu mostu w dół. Daje to klientowi kontrolę, aby produkt nie był zmiażdżony przez opuszczający się most, a jednocześnie mięso nie było podnoszone na igłach podczas ruchu mostu do góry;
Stopy dociskowe– nastrzyk jest uruchamiany jedynie w momencie, gdy igły wbijają się w produkt. Daję to najwyższą powtarzalność poziomu nastrzyku oraz minimalizuje ilość wolnej solanki na produkcje;
Ponadto, głowica igłowa może być wyposażona w system do ustawienia różnych stref ciśnienia solanki na przekroju mostu. Zastosowanie różnego ciśnienia z lewej, środkowej i prawej strony mostu pozwala na nastrzyk produktu złożonego z różnych mięśni, które inaczej przyjmują solankę. Zastosowanie różnych stref ciśnienia pozwala na uzyskanie tego samego poziomu nastrzyku w całym produkcie. 
Ta kombinacja wraz z różnorodnymi igłami i możliwością szybkiej wymiany pełnej kasety z igłami sprawia, iż MP14 jest najbardziej uniwersalna do wszystkich wymagań produkcyjnych.


Z głowicą igłową BLP, BLP DS oraz BLP 120: 

blp120.png

Głowica igłowa BLP DS dla mięsa bez kości to doskonały wybór dla zastosowań w  produkcji przemysłowej produktów takich jak boczek bez kości, schab itd. Natomiast głowica BLP z powodu dużej ilości igieł  jest szczególnie użyteczna dla produktów o delikatnej strukturze np. filet.
Głowica igłowa jest skonstruowana w systemie „pompa>produkt” zapewniając optymalny przepływ solanki oraz eliminację odkładania się osadów. Wysokowydajna pompa odśrodkowa dostarcza stałe ciśnienie solanki niezależnie od liczby igieł w produkcie, uzyskując jednolite rozprowadzenie solanki, niezależnie od wielkości produktu.

FILTR TAŚMOWY CBF 500P 

cbf500p.png

Filtr taśmowy Fomaco to kolejny krok w dziedzinie filtrów rotacyjnych. Dzięki wbudowanej taśmie przenośnika, CBF 500P znajduje zastosowanie w średniej i dużej skali produkcji, przy której wymagany jest wysoki stopień filtracji. Urządzenie zaprojektowano w celu zbierania, filtrowania i uzdatniania solanki w celu ponownego użycia . Sprawdza się to bardzo dobrze z zastosowaniem solanek o niskiej lub średniej lepkości. Ze względu na rozległą powierzchnię filtrowania, filtr sprawdza się bardzo dobrze nawet przy dużej ilości odseparowanych cząstek.
Kombinacja filtra taśmowego w zakresie od 500 - 800 mikronów oraz samoczyszczącego się filtra białkowego FM 80 zapewnia najwyższy standard filtracji. Budowa zbiornika ze spadkiem dolnym eliminuje gromadzenie się osadów na dnie i zapewnia minimalne straty często kosztownych solanek lub marynat przy zmianie produktu. Ochronę przed nagromadzaniem się osadów można poprawić jeszcze bardziej poprzez dodanie systemu wymuszającego ciągły ruch solanki w zbiorniku.
CBF 500P jest wyposażony w bezprzewodowy czujnik temperatury, który umożliwia operatorom stałe monitorowanie bieżącej temperatury solanki na panelu sterowania M3.

FILTRY ROTACYJNE PFS 7/225R & PFS 7/330R 

filtr_rotacyjny.png

Filtry rotacyjne PFS 7/225R i PFS 7/330R kompatybilne z nastrzykiwarkami M3  to najbardziej standardowe filtry stosowane przez firmę Fomaco.
Zaprojektowane są do solanek o współczynniku niskiej i średniej lepkości. Urządzenie zbiera, filtruje, uzdatnia powrotną solankę do dalszego wykorzystania. Dzięki wykonaniu pochyłego dna eliminuje się powstający osad na dnie zbiornika i zapewnia minimalne zużycie niejednokrotnie drogich solanek podczas zmiany produktu. Ponadto zastosowanie czujnika temperatury umożliwia  monitorowanie bieżącej temperatury solanki poprzez panel sterowania M3, natomiast zawór pływakowy stale kontroluje poziom solanki.


Z podwójnym filtrem obrotowym DRF 1100C:

filtr_obrotowy.png

Nowy model podwójnego filtra obrotowego DRF 1100 C,  który przeznaczony jest do pracy z  maszynami serii  M3. Urządzenie działa doskonale przy stosowaniu solanek od niskiej do wysokiej lepkości.                        
 Szczególnie nadaje się do zastosowania w zakładach produkujących, gdzie występuje:

  • Wysoka zdolność produkcyjna                
  • Wysoki poziom nastrzyku                    
  • Wysoka lepkość solanki                    
  • Stała, niska temperatura solanki            

DRF 1100 C posiada unikalny system filtrujący składający się z czterech części: filtra samoczyszczącego FM80, paneli filtrujących i dwóch dużych filtrów obrotowych. Urządzenie jest wyposażone w zbiornik buforowy z zaworem pływakowym, a także dwa zawory wylotowe, które dostarczają solankę do nastrzykiwarki M3 oraz zbiornik, który odbiera i filtruje solankę powrotną z maszyny.            
Opcjonalnie do DRF 1100 C dodawany jest wymiennik ciepła "tube in tube", który utrzymuje niską temperaturę solanki i tym samym zmniejsza ilość niepożądanej flory bakteryjnej do absolutnego minimum. Zapewnia to doskonałe wybarwienie produktu oraz optymalne związanie solanki.


W celu optymalizacji i usprawnienia przepływu produkcyjnego oferujemy urządzenia pomocnicze dla modelu M3: 

Kontrola nastrzyku produktu na linii produkcyjnej wraz z automatyczną regulacją maszyny:

drf1100c.png

Kontrola nastrzyku ustalonej porcji BIP:
porcja-bip.png
Aktywatory białka – masownice przelotowe:

masownica-przelotowa.png

Masownice wykonane ze stali nierdzewnej, usuwają zarówno solankę oraz wygładzają powierzchnię poprzez usuwanie otworów po igłach.  Wygląd produktu końcowego jest estetyczny a nadmiar solanki może zostać wykorzystany ponownie.  


Zbiorniki i stanowiska przygotowania solanki:

zbiornik-solanka.png

Mieszalniki i zbiorniki solanki są urządzeniami najwyższej klasy, z przeznaczeniem do mieszana różnego rodzaju dodatków. W przypadku solanki o wysokiej lepkości, zbiornik oferowany jest wraz z wysokowydajnym mieszalnikiem ProShear Mixer, który posiada zmienną prędkość pracy.


PRZEDŁUŻONA DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU, INTUICYJNE STEROWANIE   Z OPCJONLANYM CHŁODZENIEM

Chłodzenie w procesie technologicznym odgrywa znaczącą rolę dla wydłużenia okresu ważności produktu oraz wyeliminowania rozwoju bakterii 
W tym celu mieszalniki i zbiorniki mogą zostać wyposażone w system chłodzenia płynem chłodniczym. Pomaga to zarówno w optymalnym zawiązywaniu białka oraz przedłuża świeżość produktu. W przypadku braku dostępnego glikolu jako środka chłodzącego w danym zakładzie produkcyjnym, oferowane są niezależne jednostki chłodzące glikolem lub freonem. 

ŁATWA INTUICYJNA OBSŁUGA

Mieszalniki solanki i dodatków gwarantują szybką i efektywną pracę. Mikser automatycznie napełnia zbiornik wodą do pożądanego poziomu, a jedyną rolą operatorów maszyny jest dodanie suchych składników do ergonomicznego zbiornika. Unikalny system Venturi zapewnia szybki proces mieszania dodatków.