Vemag Polska

Kiełbasy parzone

Z bogatego portfolio oferujemy dla tych zastosowań takie systemy jak:

  • AEROMAT
  • Komory intensywnego schładzania
  • Komory parzelnicze
  • TOWERPOOL 
  • AQUAMAT TWIN 
  • AEROMAT VARIO 
  • AEROMAT VARIO ST 
  • System komór zespolonych TVA